You, the petitioner
Logo dvg av pvdr 500

Strikte scheiding van 'staat en kerk'

659 signatures

Een overheid dient neutraal te zijn, mag geen partij kiezen. Een overheid mag niemand bevoordelen of achterstellen, niet als groep noch als individu. De overheid dient religie-neutraal te zijn. Dat is ze op heden niet. Van belang is een strikte scheiding van ‘staat en kerk’ te borgen in de Grondwet.

Petition

We

Partij van de Rede-ASP, De Vrije Gedachte en Atheïstisch Verbond

 

observe

dat de praktijk leert dat overheid en wet niet vrij zijn van op religie gebaseerde invloeden; dat de overheid op levensbeschouwelijk terrein dus niet neutraal is; dat in Nederland derhalve geen strikte ‘scheiding van staat en kerk’ bestaat; dat artikel 6 van de Grondwet als zodanig dus niet voorziet in een gewenste scheiding; dat om die reden de beoogde neutraliteit dient te worden opgenomen in de Grondwet.

 

and request

de Nederlandse Regering en het Parlement op zo kort mogelijke termijn stappen te zetten die er in resulteren dat de overheid zich op levensbeschouwelijk gebied strikt neutraal opstelt; deze neutraliteit in heldere tekst zal opnemen in een zelfstandig artikel in de Grondwet en; vooruitlopend daarop de overheid vanaf heden de beoogde neutraliteit in praktijk brengt als was die reeds geborgd in de grondwet.

The answer

Petitie ingetrokken

Geachte ondertekenaar, Omdat het aantal ondertekenaars na een jaar helaas niet is geworden wat er van verwacht werd en ook gewenst is om een verzoek aan de regering kracht bij te zetten, moet worden geconcludeerd dat het onderwerp blijkbaar niet voldoende aanspreekt. Gezien het behaalde resultaat van slechts 659 ondertekenaars in het afgelopen jaar achten wij het raadzaam de petitie in te trekken. Dit is op 15 december 2015 gedaan. Ondanks dat de petitie niet in voldoende mate is omarmd zal de regering, in lijn met de petitie, evengoed worden verzocht de Grondwet aan te vullen met een artikel dat in heldere tekst voorziet in een strikte scheiding van staat en kerk. Wij beraden ons hoe dat verzoek te doen. Dank voor de genomen moeite de petitie te hebben ondertekend.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2015-10-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Atheïstisch Verbond, Partij van de Rede en De Vrije Gedachte 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie ingetrokken

Geachte ondertekenaar, Omdat het aantal ondertekenaars na een jaar helaas niet is geworden wat er van verwacht werd en ook gewenst is om een verzoek aan de regering kracht bij te zetten, moet worden geconcludeerd dat het onderwerp blijkbaar niet voldoende aanspreekt. Gezien het behaalde resultaat van slechts 659 ondertekenaars in het afgelopen jaar achten wij het raadzaam de petitie in te trekken.

+Read more...

Dit is op 15 december 2015 gedaan. Ondanks dat de petitie niet in voldoende mate is omarmd zal de regering, in lijn met de petitie, evengoed worden verzocht de Grondwet aan te vullen met een artikel dat in heldere tekst voorziet in een strikte scheiding van staat en kerk. Wij beraden ons hoe dat verzoek te doen. Dank voor de genomen moeite de petitie te hebben ondertekend.

2015-12-31